Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

DSB MT

ForbilledetSom erstatning for primært Q-lokomotiverne, leverede Frichs i perioden 1958-1960 17 bogielokomotiver, der fik litra MT, med numrene 151-167.
Lokomotiverne fordeltes indledningsvis med 151-156 i område øst, og 157-167 i område vest.
I øst anvendtes lokomotiverne udelukkende til rangering på Københavns Godsbanegård (Gb) og i Korsør.
I vest var der stationeret 3 lokomotiver i Odense og 3 i Randers, mens de øvrige rangerede i Århus.
Lokomotiverne i Odense og Randers kørte strækningskørsel i faste løb, Odense-maskinerne kørte bl.a. gods- og persontog på Svendborg- og Assensbanerne, og lokomotiverne i Randers kørte bl.a. på Himmerlandsbanerne, men kom også dagligt helt til Struer, hvorfra de fremførte G 2360 Struer-Randers.
I 1967 samledes alle MT-lokomotiverne vest for Storebælt, og der var herefter i en periode stationeret hele 6 MT-lokomotiver i Randers, og fortsat 3 i Odense.
Lokomotiverne var oprindeligt leveret med Frichs-motorer, men efter utallige problemer, blev disse i 1970-1971 udskiftet med Mercedes-motorer. Ombygningen udførtes af Frichs, og udvendigt kunne ombygningen bl.a. ses ved, at der var tilføjet nogle ekstra ventilationsriste på begge sider af lokomotivet.
Op gennem halvfjerdserne ændredes stationeringen af flere omgange.
Omkring 1970 forsvandt lokomotiverne således fra Odense, dog var der hvert år i roekampagnen et MT-lokomotiv stationeret i Odense, til at køre roetog på Assensbanen.
Antallet af lokomotiver i Randers reduceredes til et enkelt MT-lokomotiv, der bl.a. trafikerede godsbanen Viborg-Løgstør.
Til gengæld stationeredes der nu tre MT-lokomotiver i Struer, hvoraf de to kørte i Herning. Den ene af disse trafikerede godsbanen Herning-Viborg.
Esbjerg og Padborg fik hver et enkelt MT-lokomotiv stationeret, maskinen i Esbjerg trafikerede godsbanen Bramming-Grindsted, mens lokomotivet i Padborg bl.a. trafikerede Tinglev-Tønder.
Alle øvrige lokomotiver rangerede i og omkring Århus.
Efter godt 14 års fravær, vendte MT-lokomotiverne i juni 1981 tilbage til Sjælland.
Som den første, medfulgte 166 i G 7236 Århus-Nyborg 6. juni 1981, for samme aften at blive overført til Korsør. Den efterfulgtes af 164, der befordredes Esbjerg-Korsør 17. juni 1981, og 159, der medfulgte i G 7236 Århus-Nyborg 22. juni 1981.
Flere fulgte, og fordelingen varierede, men op mod halvdelen af lokomotiverne befandt sig herefter i øst, idet der dog jævnligt udveksledes lokomotiver mellem øst og vest, i forbindelse med større eftersyn og/eller reparationer.
På Sjælland rangerede lokomotiverne nu i Korsør, Rødby Færge, og på Københavns Godsbanegård.
Med åbningen af den faste forbindelse over Storebælt i 1997, blev MT-lokomotiverne stort set arbejdsløse, og de udrangeredes alle i perioden 1997-2000.
En del huggedes op, mens et mindre antal overlevede hos forskellige klubber og foreninger.
En interessant detalje er, at et indlejet MT-lokomotiv ofte fremførte Odderbanens daglige godstog til og fra Odder op gennem halvfjerdserne, og i starten af firserne.
MT-lokomotiverne var leveret grønne, men alle 17 lokomotiver blev efterfølgende malet rød/sorte på Centralværkstedet i Århus. 167 kørte som den første rød/sorte MT ud fra værkstedet 26. november 1976, mens 163 som den sidste, forlod malerværkstedet 20. oktober 1981.
Der var flere udgaver af den rød/sorte bemaling, man startede med forholdsvis små bogstaver i DSB, men sluttede med nogle der var en del større. Og på 156 kom der endvidere til at stå DSB sammen med litra og nummer på førerhuset.
Midt i halvfjerdserne fik alle lokomotiverne endvidere monteret strækningsradio og roterende blink på taget.
For at få udstødningen til at passe med udsugningen i remiserne i Korsør og Nyborg (der var lavet efter MH-udstødningen), blev en del MT-lokomotiver op gennem halvfemserne forsynet med en forlænget ”kakkelovns-udstødning”, således at lokomotiverne ved opstart i remisen ikke fyldte hele remisen med udstødningsgas.ModellenMT-lokomotivet er en 100 % ny konstruktion, der intet har med tidligere modeller af lokomotivet at gøre.
Undervogn og vognkasse af metal, fjedrende puffere, ætsede gitre og riste på sider og over ventilator, ætsede viskere m.m.
Detaljerede bogier, med løse bremsecylindre m.m.
Leveres med leddelt skruekobling, der kan monteres efter ønske.
Virkende blink på tag (på relevante modeller).
Detaljeret indretning af førerrum, med lys.
Alle kombinationer af frontlys.
Leveres med ESU LokPilot eller ESU LokSound V5, med diverse lyd- og lysfunktioner incl. kurvelyd.
Alle lokomotiver leveres med samme powerpack som ME og MX.
Glockanker-motor som på Q-maskinen.


Varianter, numre og statusDer laves fire grønne og fire rød/sorte MT-lokomotiver, der alle er forskellige:
To grønne i leveringsudgave, en grøn med DIN-skrift og en grøn med Krone, men med ny motor.
To rød/sorte med små bogstaver, en rød/sort med store bogstaver, og MT 156, med DSB på førerhuset.
Til alle rød/sorte udgaver, medfølger der en løs ”kakkelovnsudstødning”, der kan monteres efter ønske.
Alle lokomotiver har korrekte bogienumre og revisioner på bogierne.
Til alle rød/sorte udgaver medfølger endvidere rangertavler fra forskellige relevante perioder og stationer.

Grøn, leveringsudgave, krone og skygger
1958-1969
McK 3901
Oplag: 120 stk
Grøn, ny motor, DIN-påskrifter med krone
1970-1980
McK 3902
Oplag: 120 stk
Grøn, ny motor, krone og skygger
1970-1979
McK 3903
Oplag: 120 stk
Rød/sort, lille DSB, blink på tag. Nummertavler fra Kø og Ng
1978-1990
McK 3904
Oplag: 120 stk
Rød/sort, stort DSB, blink på tag. Nummertavler fra Kø og Ng
1980-1999
McK 3905
Oplag: 120 stk
Rød/sort, DSB på førerhus, blink på tag. Nummertavler fra Kø og Ng
ca. 1981-1999
McK 3906
Oplag: 120 stk
Grøn, leveringsudgave, krone og skygger
1960-1970
McK 3907
Oplag: 100 stk
Første ME i rød/sort, sorte værktøjskasser
1976-1988
McK 3908
Oplag: 100 stk