Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

DSB Ag

Forbilledet


 

Personvognene af litra Bg, Ag, Bgc, ABg og BDg dukkede op i starten af halvfjerdserne, i takt med at DSB´s Centralværksted i Århus moderniserede et større antal Cc og Ac-vogne.
De mest synlige ændringer var, at vognene fik helt nye gavlpartier med nye drejedøre, og gummivulster i stedet for de oprindelige harmonikaer.
Endvidere fik vognene helt nyt inventar.
Efter ombygningen mindede vognene derfor på mange punkter om B og A-vognene, som DSB havde modtaget de første eksemplarer af i 1964. Dog var de knapt 3 m kortere, men til gengæld en smule bredere.
Gummivulsterne var formentlig årsag til at alle vogntyperne under et gik under betegnelsen ”gummivogne”.
Fælles for alle de fem vogntyper var, at de i forbindelse med ombygningen blev opmalet i den sædvanlige brune farve, men op gennem halvfjerdserne blev de alle malet røde, og fik ligeledes indbygget røde slutlygter.
Fra sidst i halvfjerdserne fik vognene endvidere dampvarme- anlæggene udskiftet med elvarmeanlæg, hvorved 7 og 8. ciffer i vognnumrene ændredes til 44.

Ialt 13 Ag-vogne rullede ud fra værkstedet i Århus i 1972-73, alle ombygget fra Ah-vogne, bygget på Scandia i perioden 1949-52 som litra AC.
I midten af firserne moderniseredes otte af Ag-vognene igen, denne gang bl.a. med nye vinduer og schlieren-døre, og disse vogne anvendtes herefter på lige fod med A-vognene som ”vogn 11” i IC-togene, helt frem til litra MF overtog IC-trafikken fra K91.


Modellen


 

Chassis af støbt metal, og overdel af plast. Trin af ætset metal, og håndbøjler af metaltråd. Detaljeret undervogn med bl.a. imiterede skruekoblinger af messing. Indretning med bl.a. korrekte sæder, ætsede bagagenet og detaljeret bemaling. Bogier fremstillet af flere forskellige løsdele, bl.a. separate spiralfjedre af metal.
Gummivulsterne er lavet af blødt gummi.
Der laves to røde vogne af sidste udgave, det vil sige med nye vinduer (S-togsvinduer), Schlieren-døre, elvarme og sluttere.
Denne oversigt viser, hvordan de vogne der produceres er konfigureret.


Varianter, numre og status


 

Rød, elvarme, sluttere, 3 trin
1985-1990
McK 0801
Oplag: 200 stk
Rød, elvarme, sluttere, 3 trin
1985-1990
McK 0802
Oplag: 200 stk