Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

DSB MZ I/II

ForbilledetI 1967-1968 fik DSB leveret den første serie MZ-lokomotiver, i alt 10 lokomotiver, der fik numrene 1401-1410.
Lokomotiverne indsattes i driften i første distrikt (område øst), hvor de kørte på vest-, syd- og Kystbanen.
I 1970 leveredes serie II, bestående af 16 næsten tilsvarende lokomotiver, de fik numrene 1411-1426, og leveredes via Helsingør direkte til område vest.
Visuelt var de mest synlige forskelle på de to serier et forskelligt ophæng af trækkrogene, samt forskellige placeringer af skabene på undervognen.
Dog havde MZ 1402 allerede ved leveringen samme type ophæng af trækkrogene som serie II efterfølgende fik.
Lokomotiverne var, som DSB´s øvrige diesellokomotiver, brune med en hvid stribe langs siderne, en stribe der dog var væsentligt bredere på MZ-lokomotiverne.
I forbindelse med leverancerne af MZ serie III til område øst, der begyndte i 1972, overflyttedes MZ serie I til område vest. Lokomotiverne overførtes med en enkelt afvigelse i omvendt rækkefølge, startende med MZ 1410, der overførtes 13.4.73, mens MZ 1402 som sidste lokomotiv overførtes 23.11.73
Herefter var alle MZ af serie I og II samlet i vest, og sådan forblev det til 1980, hvor MZ II, efter indbygning af ITC og elvarme, ombyttedes med MZ III.
MZ I forblev vest for Storebælt helt frem til opsplitningen af DSB i 2001, og i begyndelsen af 1988 kom de sidste MZ II ligeledes retur til vest, således at alle MZ I og II fra 1988 igen var samlet vest for Storebælt.

På både MZ I og II, blev der lavet mange synlige ændringer gennem tiden.
Alle 26 lokomotiver skiftede farve fra brun til rød/sort, MZ 1401 som den første i januar 1972, MZ 1424 som den sidste, i forbindelse med hovedeftersyn i perioden februar-maj 1987. MZ 1424 blev dermed det sidste brune GM-lokomotiv hos DSB.
Alle MZ II blev i perioden 11.9.79 til 20.11.82 efter tur ombygget på Scandia i Randers, hvor de fik elvarme, ITC, fødeledninger, indbyggede sluttere, færdigmeldingsblink, underhængte plove m.m. MZ 1424 ombyggedes som den første (11.9.79-21.2.80), MZ 1415 som den sidste (24.7.82-10.9.82).
Alle MZ I fik hovedeftersyn på Centralværkstedet i Aarhus i perioden 1983 til 1985, efter ca. 3.200.000 kørte km. MZ 1404 som den første (17.1.83-5.8.83) og MZ 1409 som den sidste (22.10.84-11.1.85). I forbindelse hermed, fik de underhængte plove, fødeledninger, indbyggede sluttere, færdigmeldingsblink, fjernet de inderste sandkasser, og så blev de lakeret rød/sorte (MZ 1401 og MZ 1406 var allerede rød/sorte inden de kom til hovedeftersyn, men de blev lakeret igen).
Efter man var færdige med MZ I, fik alle MZ II i perioden januar 1985 til efteråret 1987 hovedeftersyn, ligeledes i Aarhus, med MZ 1425 som den første, og MZ 1421 som den sidste. Mange af de ændringer der blev lavet på MZ I ved eftersynene var allerede lavet på MZ II i.f.m. ombygningen på Scandia, men de fik nu fjernet de inderste sandkasser, og de lokomotiver der ikke allerede var rød/sorte, blev det ved denne lejlighed.
De første 5 MZ II der var til hovedeftersyn (MZ 1425, MZ 1418, MZ 1413, MZ 1414 og MZ 1411) slap alle ud fra eftersynet med hjørnevinduerne i behold, men fra og med det sjette lokomotiv (MZ 1426) fik resten afblændet hjørnevinduerne. I forvejen var hjørnevinduerne som forsøg afblændet på MZ 1421. Der var flere årsager til at man ønskede hjørneruderne afblændet, bl.a. lang leveringstid og høj pris, samt ”drivhuseffekt” i førerrummene.
De 5 MZ II der i første omgang beholdt hjørnevinduerne, fik dem sammen med alle 10 MZ I afblændet i.f.m. montering af ATC, i perioden 1992-1993.
Endelig skal det nævnes, at alle 10 MZ I i løbet af 1985 var en tur på Scandia i Randers, hvor de fik fjernet varmekedlen, og i stedet monteret en Mercedes hjælpedieselmotor med tilhørende generator til elvarme, i stil med det udstyr der tidligere var monteret i alle MZ II. MZ 1407 og MZ 1408 var de første, MZ 1401 den sidste.
Modsat MZ II, fik MZ I aldrig ITC, og de har dermed aldrig kunnet fremføre styrevognstog.
I løbet af 1998 fik alle MZ I og II monteret uklædelige rangerplatforme, og ved opsplitningen af DSB i 2001, blev de tilbageværende lokomotiver af begge serier, overtaget af Railion.


ModellenModellerne er teknisk konstrueret som udgaverne af MZ IV (McK 3601-3607).
Det vil sige med undervogn og vognkasse af metal, fjedrende puffere, ætsede gitre og riste på sider og tag, ætsede viskere m.m.
Detaljerede bogier med flere løst påsatte dele, samt leddelte skruekoblinger, der kan monteres efter ønske, idet modellerne leveres med både åbne og lukkede plove/skørter.
De ovennævnte visuelle forskelle på MZ I og II, er gengivet på modellerne.
Bogienumre og revisioner på bogier.
Alle lokomotiver leveres med ESU loksound V5.
Funktioner som på MZ IV, ME og MX, bl.a. virkende færdigmeldingsblink, detaljerede førerrum med lys, lys i maskinrum samt alle kombinationer af front- og slutlys.
Alle lokomotiver har endvidere powerpack og kurvelyd.
Lokomotiverne har samme 5-polede motor som MZ IV, ME og MX.


Varianter, numre og statusDer laves ni forskellige lokomotiver, fem der har været til hovedeftersyn, det vil sige hvor de inderste sandkasserne er fjernet, og lokomotiverne er rød/sorte, og fire der ikke har været til hovedeftersyn, det vil sige med alle sandkasser i behold, og enten brune eller rød/sorte:

Lokomotiver efter hovedeftersyn:

MZ 1401 fra den fik afblændet hjørnevinduerne i 1992 til dato, fraregnet perioden 1998 til ca. 2001, hvor den som alle øvrige MZ I og II havde rangerplatforme.

MZ 1410 fra den udgik fra Scandia med elvarme 26.4.85, til den indgik på Cvk.Ar 18.5.92, for montering af ATC og afblænding af hjørnevinduer.

MZ 1414 fra den blev sat i drift efter hovedeftersyn i starten af oktober 1985, til den indgik på Cvk.Ar for montering af ATC og afblænding af hjørnevinduer medio 1993.

MZ 1425 fra 1.6.85, hvor den blev sat i drift efter hovedeftersyn med G 7973 Ar-Ab, til den indgik på Cvk.Ar for montering af ATC og afblænding af hjørnevinduer primo 1993.

MZ 1426 fra 1.3.86, hvor den blev sat i drift efter hovedeftersyn med G 7593 År-Ab, til 1998, hvor den fik rangerplatforme i 1998. MZ 1426 var den sjette MZ II der fik hovedeftersyn, men den første der fik sine hjørnevinduer afblændet i forbindelse med eftersynet.

Lokomotiver inden hovedeftersyn:

MZ 1409 i leveringsudgave, det vil sige fra den blev leveret 8.3.69, til den indgik til hovedeftersyn på Centralværkstedet i Aarhus 22.10.84.
Den sattes i drift igen 11.1.85, men nu var den rød/sort, havde sluttere, frontplov, fødeledninger m.m., men manglede de inderste sandkasser.
MZ 1409 var den sidste MZ I der fik hovedeftersyn, og dermed den MZ I der kørte længst uombygget og i brun bemaling.
Derfor er den valgt som model.
Den kørte i område øst fra leveringen til april 1973, derefter i område vest.

MZ 1415 i leveringsudgave, fra leveringen til 24.7.82, hvor den blev trukket på Scandia for ombygning.
Den ankom til Helsingør 14.5.70, videre til Korsør 15.5.70, og 16.5.70 overførtes den til Nyborg på færge 11, og derefter videre til Aarhus 1F2 i G 2045. Den kørte herefter i område vest indtil 1982.
24.7.82 blev den transporteret fra Aarhus til Scandia i Randers, for indbygning af elvarme, ITC, plove, sluttere, færdigmeldingsblink m.m.
Transporten skete i udvekslingstoget M 7941, og oprangeringen var MH 348-MZ 1415-MH 321-MH 326.
Retur 11.9.82 i M 7958, med oprangeringen MT 162-MH 314-MH 341-MH 391-MZ 1415.
MZ 1415 var den sidste MZ II der blev ombygget, derfor er den valgt som model.
Efter ombygningen overførtes den 16.9.82 til område øst, Aarhus-Nyborg 1F2 IC 140 (foran MZ 1434), og videre til Korsør på færge 144. Den var herefter hjemmehørende i område øst frem til 1987, men det er en helt anden historie, for efter ombygningen på Scandia, så den ikke længere ud som vores model.

MZ 1417 fra den blev lakeret rød/sort på centralværkstedet i København 16-20.7.84, til den indgik til hovedeftersyn på centralværkstedet i Aarhus 16.6.86.
I forbindelse med den rød/sorte lakering, blev den ligesom MZ 1418 og ME 1509 forsøgsvis forsynet med store numre placeret midt på fronterne, og kun et lille DSB, placeret øverst på fronten, umiddelbart under højre førerrumsvindue.
MZ 1417 kørte i denne bemaling helt frem til hovedeftersynet. Den var som de fleste øvrige MZ II hjemmehørende i område øst på dette tidspunkt, men i perioden 8.9.85 til 28.9.85, kørte den vest for Storebælt.
8.9.85 overførtes den København-Aarhus 1F2 P 443-færge 147-1F2 IC 155. Den sattes kun en time efter ankomsten i ordinær drift med P 588 Aarhus H-Nyborg.
Efter knapt to ugers drift i område vest, fremførte den 28.8.85 IC 144 Aarhus H-Nyborg, hvorefter den overførtes til Korsør på færge 152. 29.8.85 fremførte den G 9328 Korsør-København G, og så var den ”hjemme” igen, klar til regionaltog med Bn-materiel, internationale tog til og fra Rødby Færge, diverse godstog, og meget andet spændende.
Den returnerede til område vest 13.6.86 for hovedeftersyn, Nyborg-Aarhus i IC 179.
Og fra 16.6.86 til 1.10.86 fik den så hovedeftersyn på Centralværkstedet i Aarhus, og havde derefter afblændede hjørnevinduer og normal litrering, og lignede dermed alle øvrige ombyggede MZ II.

MZ 1424 fra ombygning på Scandia i 1979-80, til den indgik til hovedeftersyn 16.2.87.
Den blev i perioden 11.9.79-21.2.80 som første MZ II prøveombygget på Scandia i Randers med ITC og elvarme m.m. Elvarmen til stammen leveredes af en nyindbygget 12 cylindret Mercedes dieselmotor med tilhørende generator. MZ 1420 blev derefter prøveombygget som lokomotiv nummer 2, og disse to lokomotiver beholdt varmekedlen ved ombygningen, og kunne dermed både damp- og elvarme. Først 3. lokomotiv (MZ 1417) ombyggedes endeligt, det vil sige incl. fjernelse af varmekedlen, således at de kun kunne elvarme.
Da MZ 1420 og MZ 1424 ikke var ombygget endeligt, blev de foreløbigt i område vest, mens alle øvrige MZ II fra og med MZ 1417 overførtes til område øst efter endt ombygning. Der var på dette tidspunkt akut mangel på ITC-lokomotiver i den sjællandske regionaltogstrafik, el-drift lå stadig nogle år ude i fremtiden, de første ME var endnu ikke leveret, og MZ III var endnu ikke ombygget med ITC.
Først da MZ 1415 var ombygget som sidste MZ II, kom MZ 1420 og MZ 1424 efter tur igen på Scandia, hvor de fik fjernet varmekedlen, og dermed var de som alle øvrige MZ II.
MZ 1424 var i perioden 9.10.82-20.11.82 på Scandia som den sidste. Transporterne skete igen i de ugentlige udvekslingstog til og fra Randers, M 7941 og M 7958. M 7958 var 20.11.82 oprangeret således: MT 167-MH 304-MH 345-MH 315-MZ 1424.
Efter prøvekørsel solo til Langå 25.11.82, overførtes den til øst dagen efter, Aarhus-Nyborg 1F2 IC 140 (foran MZ 1432), og derefter videre til Korsør på færge 144.
Den kom dog retur til Aarhus allerede 3.12.82, da den var forfaldet til stempeleftersyn. Den medfulgte død i G 7441 Nyborg-Aarhus.
Efter endt eftersyn, overførtes den igen til øst 18.12.82, Aarhus-Nyborg 3F3 i M 6104, der havde oprangeringen MX 1009-MZ 1420-MZ 1424, alle tre lok til overførsel til øst.
Og denne gang blev den på Sjælland helt til 28.9.85, hvor den returnerede til område vest, som led i en større lokomotivrokade op til K85V, i forbindelse med afskaffelsen af dampvarme, vest for Storebælt.
Den kørte herefter i område vest frem til 14.8.86, derefter returnerede den til område øst, hvor den kørte indtil januar 1987.
Nu nærmede dens hovedeftersyn sig, fordi man var ved at være færdige med MZ 1420, så 9.1.87 ombyttedes den derfor med storebror MZ 1425.
MZ 1424 kørte 1F2 IC 147 København H-Korsør, overførtes til Nyborg på færge 151, og fremførte derefter IC 151 Nyborg-Fredericia.
Den sidste måned inden hovedeftersynet, kørte den således vest for Storebælt.
Fredag 13.2.87 fremførte den IC 161 Nyborg-Aarhus H, og det blev det sidste plantog ved DSB, der var fremført af et brunt lokomotiv.
For efter ankomst til Aarhus H, indgik MZ 1424 til hovedeftersyn, og dermed opmaling i rød/sort, samt afblænding af hjørnevinduerne.
MZ 1424 blev således ”den sidste brune”, derfor skal der naturligvis laves en guldmodel af den.
Med til historien hører, at alle MZ i perioden 1980-1984 fik udskiftet de originale runde puffere med rektangulære. MZ II fik skiftet enten i forbindelse med ombygningen på Scandia, eller hen over sommeren 1981. MZ 1424 fik skiftet i sommeren 1981, og da vores model laves med firkantede puffere, passer den således i perioden sommeren 1981 til februar 1987.
Og som det fremgår af ovenstående, har den i denne periode kørt både i område vest og i område øst.
Vi er jo her tilbage længe før der var noget der hed Storebæltsforbindelsen, så lokomotiverne blev på hver sin side af Storebælt.

Rød/sort, åbne hjørnevinduer, elvarme, indbyggede sluttere
1985-1992
McK 5301
Oplag: 100 stk
Rød/sort, åbne hjørnevinduer, elvarme, indbyggede sluttere
1985-1993
McK 5302
Oplag: 100 stk
Rød/sort, åbne hjørnevinduer, elvarme, indbyggede sluttere
1984-1993
McK 5303
Oplag: 100 stk
Rød/sort, afblændede hjørnevinduer, elvarme, indbygge sluttere
1992-1998
McK 5304
Oplag: 100 stk
Rød/sort, afblændede hjørnevinduer, elvarme, indbyggede sluttere
1986-1998
McK 5305
Oplag: 100 stk
Brun, leveringsudgave
1968-1983
McK 5306
Oplag: 100 stk
Brun, leveringsudgave
1970-1982
McK 5307
Oplag: 100 stk
Sidste brune lokomotiv hos DSB, Plove, ITC, sluttere, færdigmeldingsblink, firkantede puffere
1981-1987
McK 5309
Oplag: 100 stk
Rød/sort, store numre på fronter, plove, ITC, sluttere, færdigmeldingsblink
1984-1986
McK 5308
Oplag: 100 stk