Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK

DSB Frichs

Forbilledet
Som supplement til de 16 tyske Ardelt-traktorer leveret i 1951-1954, leverede Frichs i Århus i 1955 ti lignende traktorer, der på trods af deres danske oprindelse i daglig tale blev kaldt ”Ardelt-traktorer”.
De danskbyggede traktorer adskilte sig markant fra de tyske, de var længere, havde et større førerhus med en helt anden facon, og en helt anderledes motorkasse.
De ti traktorer fik numrene 117-126, og efterfulgtes i 1958 af yderligere tyve stort set tilsvarende traktorer, ligeledes leveret af Frichs.
Den sidste serie fik numrene 127-146, og havde en anden type låger, ligesom bagsiden af førerhuset også så anderledes ud.
De 30 Frichs traktorer sattes alle i drift vest for Storebælt, og der blev de hele deres levetid.
Som de tyske Ardelt traktorer, erstattede de bl.a. Hs-lokomotiverne, og de kom dermed til at gøre tjeneste på en lang række større og mindre stationer i Jylland og på Fyn.
Traktorerne hørte reelt hjemme ved maskindepotet i Aarhus, hvor større eftersyn og reparationer blev foretaget, men herfra udvekslede man traktorerne med depoterne i Struer, Aalborg, Fredericia, Padborg og Odense, hvorfra traktorerne så igen blev fordelt på de stationer der sorterede under disse depoter.
Eksempelvis havde maskindepotet i Struer i 1966 syv af disse traktorer, der igen var fordelt således: Skive, Thisted, Holstebro, Herning, Skjern, Ringkøbing og så en som reserve i Struer. Traktorerne udveksledes så til Struer for mindre eftersyn, og herfra til Århus for større eftersyn eller reparationer.
Et scan fra Struer Maskindepots maskinprotokol for en tilfældig måned i 1966 kan ses her.
Det fremgår, at traktorerne står opført under betegnelsen ”AT”, selv om det er danske traktorer der er tale om.
Ud over depotet i Struer, var det depotet i Padborg der havde flest af disse traktorer tilknyttet, herfra leverede man traktorer til Tønder, Tinglev, Vojens og Sønderborg.
Traktorerne i Langå, Viborg, Silkeborg og Horsens, blev udvekslet direkte fra maskindepotet i Århus.
Udvekslinger mellem depoterne kunne enten foregå i ordinære godstog, eller som særtog, typisk trukket af en MO eller en MT.
Traktorerne blev også anvendt til lettere strækningskørsel fra visse stationer, eksempelvis kørte traktoren i Horsens dagligt til Hedensted og udvekslede vogne, og godsbanen Vojens-Haderslev blev også i en årrække betjent af Frichs-traktoren fra Vojens.
I 1982 udrangeredes Frichs traktorerne 129 og 123 som de første, 129 brændte ved remisebranden i Struer 7. november 1981, og 123 havde nærkontakt med MX 1028 i Herning 25. august 1982, eget foto af 123 efter uheldet kan ses her.
Det var tydeligvis inden rygeforbuddet trådte i kraft, og ligeledes inden orange veste blev højeste mode blandt DSB-ansatte, uanset titel.
Fra midt i firserne udfasedes traktorerne gradvist, de sidste revisioner blev gennemført i 1987, og fra ca. 1989 ophørte brugen af traktorerne, med Viborg, Vojens og Hobro blandt de sidste stationer hvorpå de anvendtes.
En del af traktorerne blev hugget op enten i Bjerringbro eller på fyldsporet i Århus, men relativt mange overlevede hos diverse jernbaneklubber, og enkelte hos større virksomheder.
Frichs traktorerne var grønne hele deres levetid, men enkelte fik de oprindelige litreringer med skygge og krone udskiftet med gule helvetica-bogstaver og tal.

 

Modellen
Metalundervogn og todelt overdel ligeledes i metal.
Rigt detaljeret førerrumsindretning, og lys i førerrum.
Ætsede trin og frontgitre i rustfrit stål, alle håndbøjler og viskere ligeledes fremstillet i metal.
Fjedrende puffere, kobbelstænger i rustfrit stål og ekvilibreret foraksel.
AC eller DC-hjul afhængig af udgave, og virkende blink på tag, på de udgaver der er monteret med det.
Triangel- og rangerlys både for og bag.
ESU glockanker-motor, powercap og indbygget højttaler.


Varianter, numre og status
Ligesom de tyske Ardelt-traktorer, blev de danske også visuelt ændret på flere punkter i løbet af de ca. 35 år de var i drift.
I starten af tresserne fik de påmalet gule frontmarkeringer, og der var flere forskellige udgaver af disse markeringer.
Midt i halvfjerdserne fik de udskiftet de fastmonterede lygter med ”løse” lygter, og omkring 1977-78 fik de monteret orange blink på taget.
Centralværkstedet i Århus, som reviderede Frichs-traktorerne, malede i modsætning til kollegerne i København altid revisionsdatoen på vangen, når traktorerne havde været til revision.
Disse datoer står også på modellerne, og de datoer der er brugt, er de datoer der faktuelt stod på de pågældende traktorer.
Datoerne står endvidere præcis som på traktorerne, enten med tynd skrift og skråstreg mellem dato og måned, med helvetica-skrift uden ramme, eller med helvetica-skrift i ramme.

Der udgives fire forskellige varianter, der stort set dækker hele traktorernes aktive periode, det vil sige fra 1958 til ca. 1989.

Grøn med skyggebogstaver og krone, ingen frontmarkeringer, faste lygter
Ca. 1958-1964
McK 1401
Oplag: 200 stk
Grøn med skyggebogstaver og krone, frontmarkeringer, faste lygter
Ca. 1964-1978
McK 1402
Oplag: 200 stk
Grøn med skyggebogstaver og krone, frontmarkeringer og blink på tag
Ca. 1978-1989
McK 1403
Oplag: 200 stk
Grøn, gule helvetica-påskrifter på førerhus, frontmarkeringer og blink på tag
Ca. 1978-1989
McK 1404
Oplag: 100 stk